הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתי


טבלאות מידע בנושאים:
שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2019
שווי שימוש ברכב לשנת המס 2019
נתוני מיסים נוספים לשנת 2019


שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2019

 מדרגות מס אחוז המס
שקלים לחודש
                  1 10  6.310
               2 14  9,050
               3 20  14,530
               4 31 20,200
               5 35 42,030
               6 47  מעל כל שקל נוסף
              7 50
* מס נוסף מעל 54,130
 * יחיד חייב במס נוסף של 3% על חלק ההכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל


חזרה 


שווי שימוש ברכב לשנת 2019

רכב קבוצה
שווי שימוש
1 2,740
2 2,970
3 3,820
4 4,580
5 6,340
6 8,220
7 10,570
 אופנוע L3 910

 

 יש לבדוק סכומים וחישוב ועדכונים באתר מס הכנסה 
 לגבי רכבים ששנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר
 המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעורי השימוש החודשי בשנת 2013:
 שווי השימוש: 2.48% עד לתקרת מחיר: 501,530 ש"ח.
 הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברדי ): 500 ש"ח.
 הנוסחה לחישוב שווי שימוש:
 שיעור שווי שימוש*מחיר מתואם*הצמדה למדד - 520 ש"ח לרכב היברדי.
 קישור סימולטור מס הכנסה לחישוב שווי רכב


 חזרה 


נתוני מיסים נוספים לשנת 2019

פרטים שקלים לחודש
שווי נקודות זיכוי 218
שווי שימוש טלפון נייד 110
 תקרת פיצויים פטורים 12,380

תמורת תקרה למגורים פטורה עד

5,090
מתנות בשל קשר עסקי 210

 חזרה 
 
 
טואול - בניית אתרים באינטרנט