הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתי

1
טבלאות מידע בנושאים:
                                         
תעריפי שכר מינימום החל מתאריך 1/04/2024

    פרטיםשקלים לחודש
 שכר מינימום לחודש 

  5,880.02

 מינימום ליום 5 ימים בשבוע  271.39
 מינימום ליום 6 ימים בשבוע  235.2
 שכר מינימום לשעה  32.30
 מינימום לשעה נוער 17  28.21
 מינימום לשעה נוער 16  25.49
 מינימום לשעה נוער 15  23.79הבראה:
 
 שנות ותק
ימי הבראהשקלים
 עד שנה
  1           
     5  2,090
 2-3 
     62,508
 4-10

     7

2,926
 11-15

     8 

3,344
 16-19
     93,762
 20 ועד בכלל 
     104,180

* סכום יום הבראה לפי משרה של 43 שעות שבועיות, 418 ש"ח ברוטו. החל מ-1/7/2016
* לעובד במשרה חלקית, מגיע חלק יחסי בהתאם להיקף המשרה.
* במקומות עבודה הכפופים להסכם קיבוצי או צו הרחבה, יש לנהוג על פי ההסכם האמור.
* דמי הבראה חייבים במס הכנסה,ביטוח לאומי ומס בריאות.חופשה:
צבירת חופש לעובד העובד כל השבוע מתאריך 1/1/17

 שנות ותק
6 ימי עבודה בשבוע5 ימי עבודה בשבוע 
 1-414 ימי עבודה12 ימי עבודה
  5
14 ימי עבודה 12 ימי עבודה
  6                  
16 ימי עבודה14 ימי עבודה
  7
18 ימי עבודה15 ימי עבודה
  8
19 ימי עבודה16 ימי עבודה
  9 
20 ימי עבודה 17 ימי עבודה
  10
21 ימי עבודה18 ימי עבודה
  1122 ימי עבודה19 ימי עבודה
  12                  23 ימי עבודה20 ימי עבודה
  13 ואילך
24 ימי עבודה20 ימי עבודה


* במידה וקיים הסכם קיבוצי המעניק הטבות נוספות, ההסכם מחייב את המעביד.
* במידה והעובד לא עובד שבוע מלא, צבירת החופש באופן יחסי.


פנסיה חובה
       
 מבנה ההפרשות:

 
   החל מיום
      הפרשות
 מעסיק לפיצויים
 הפרשות עובדהפרשות מעסיק     סה"כ
   1.1.2008
     0.84% 
      0.83%
     0.83%
      2.5%
   1.1.2009
     1.68% 
      1.66%
     1.66%
      5.0%
   1.1.2010
     2.50%
      2.50%
     2.50%
      7.5%
   1.1.2011
     3.34%
      3.33%
     3.33%
      10.0%
   1.1.2012
     4.18%
      4.16%
     4.16%
      12.5%
   1.1.2013
     5.00%
      5.00%
     5.00%
      15.0%
   1.1.2014
     6.00%
      5.50%
     6.00%
      17.5%
   1.7.2016
     6.00%
      5.75%
     6.25%
      18.0%
   1.1.2017
     6.00%
      6.00%
     6.50%
      18.5%

logo בניית אתרים