הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתי

1
טבלאות מידע בנושאים:
                                         
 
 
 
 
תעריפי שכר מינימום החל מתאריך 1/12/2017
 
    פרטים שקלים לחודש
 שכר מינימום לחודש 

      5300

 מינימום ליום 5 ימים בשבוע   244.62
 מינימום ליום 6 ימים בשבוע        212
 שכר מינימום לשעה   28.49
 מינימום לשעה נוער 17   25.43
 מינימום לשעה נוער 16   22.98
 מינימום לשעה נוער 15   21.45
 
 
 
הבראה:
 
 שנות ותק
ימי הבראה שקלים
 עד שנה
  1           
     5   1,890
 2-3 
     6 2,268
 4-10

     7

2,646
 11-15

     8 

3,024
 16-19
     9 3,402
 20 ועד בכלל 
     10 3,780
 
* סכום יום הבראה לפי משרה של 43 שעות שבועיות, 378 ש"ח ברוטו. החל מ-1/7/2016
* לעובד במשרה חלקית, מגיע חלק יחסי בהתאם להיקף המשרה.
* במקומות עבודה הכפופים להסכם קיבוצי או צו הרחבה, יש לנהוג על פי ההסכם האמור.
* דמי הבראה חייבים במס הכנסה,ביטוח לאומי ומס בריאות.
 
 
 
חופשה:
צבירת חופש לעובד העובד כל השבוע מתאריך 1/1/17

 שנות ותק
6 ימי עבודה בשבוע 5 ימי עבודה בשבוע 
 1-4 14 ימי עבודה 12 ימי עבודה
  5
14 ימי עבודה  12 ימי עבודה
  6                  
16 ימי עבודה 14 ימי עבודה
  7
18 ימי עבודה 15 ימי עבודה
  8
19 ימי עבודה 16 ימי עבודה
  9 
20 ימי עבודה  17 ימי עבודה
  10
21 ימי עבודה 18 ימי עבודה
  11 22 ימי עבודה 19 ימי עבודה
  12                   23 ימי עבודה 20 ימי עבודה
  13 ואילך
24 ימי עבודה 20 ימי עבודה


* במידה וקיים הסכם קיבוצי המעניק הטבות נוספות, ההסכם מחייב את המעביד.
* במידה והעובד לא עובד שבוע מלא, צבירת החופש באופן יחסי.
 
 
פנסיה חובה
       
 מבנה ההפרשות:

 
   החל מיום
      הפרשות
 מעסיק לפיצויים
 הפרשות עובד הפרשות מעסיק      סה"כ
   1.1.2008
     0.84% 
      0.83%
     0.83%
      2.5%
   1.1.2009
     1.68% 
      1.66%
     1.66%
      5.0%
   1.1.2010
     2.50%
      2.50%
     2.50%
      7.5%
   1.1.2011
     3.34%
      3.33%
     3.33%
      10.0%
   1.1.2012
     4.18%
      4.16%
     4.16%
      12.5%
   1.1.2013
     5.00%
      5.00%
     5.00%
      15.0%
   1.1.2014
     6.00%
      5.50%
     6.00%
      17.5%
   1.7.2016
     6.00%
      5.75%
     6.25%
      18.0%
   1.1.2017
     6.00%
      6.00%
     6.50%
      18.5%
 
טואול - בניית אתרים