הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתי

1
טבלאות מידע בנושאים:
                                         
 
 
 
 
תעריפי שכר מינימום החל מתאריך 1/04/2023
 
    פרטים שקלים לחודש
 שכר מינימום לחודש 

  5,571.75

 מינימום ליום 5 ימים בשבוע   257.16
 מינימום ליום 6 ימים בשבוע   222.87
 שכר מינימום לשעה   30.61
 מינימום לשעה נוער 17   26.73
 מינימום לשעה נוער 16   24.15
 מינימום לשעה נוער 15   22.54
 
 
 
הבראה:
 
 שנות ותק
ימי הבראה שקלים
 עד שנה
  1           
     5   2,090
 2-3 
     6 2,508
 4-10

     7

2,926
 11-15

     8 

3,344
 16-19
     9 3,762
 20 ועד בכלל 
     10 4,180
 
* סכום יום הבראה לפי משרה של 43 שעות שבועיות, 418 ש"ח ברוטו. החל מ-1/7/2016
* לעובד במשרה חלקית, מגיע חלק יחסי בהתאם להיקף המשרה.
* במקומות עבודה הכפופים להסכם קיבוצי או צו הרחבה, יש לנהוג על פי ההסכם האמור.
* דמי הבראה חייבים במס הכנסה,ביטוח לאומי ומס בריאות.
 
 
 
חופשה:
צבירת חופש לעובד העובד כל השבוע מתאריך 1/1/17

 שנות ותק
6 ימי עבודה בשבוע 5 ימי עבודה בשבוע 
 1-4 14 ימי עבודה 12 ימי עבודה
  5
14 ימי עבודה  12 ימי עבודה
  6                  
16 ימי עבודה 14 ימי עבודה
  7
18 ימי עבודה 15 ימי עבודה
  8
19 ימי עבודה 16 ימי עבודה
  9 
20 ימי עבודה  17 ימי עבודה
  10
21 ימי עבודה 18 ימי עבודה
  11 22 ימי עבודה 19 ימי עבודה
  12                   23 ימי עבודה 20 ימי עבודה
  13 ואילך
24 ימי עבודה 20 ימי עבודה


* במידה וקיים הסכם קיבוצי המעניק הטבות נוספות, ההסכם מחייב את המעביד.
* במידה והעובד לא עובד שבוע מלא, צבירת החופש באופן יחסי.
 
 
פנסיה חובה
       
 מבנה ההפרשות:

 
   החל מיום
      הפרשות
 מעסיק לפיצויים
 הפרשות עובד הפרשות מעסיק      סה"כ
   1.1.2008
     0.84% 
      0.83%
     0.83%
      2.5%
   1.1.2009
     1.68% 
      1.66%
     1.66%
      5.0%
   1.1.2010
     2.50%
      2.50%
     2.50%
      7.5%
   1.1.2011
     3.34%
      3.33%
     3.33%
      10.0%
   1.1.2012
     4.18%
      4.16%
     4.16%
      12.5%
   1.1.2013
     5.00%
      5.00%
     5.00%
      15.0%
   1.1.2014
     6.00%
      5.50%
     6.00%
      17.5%
   1.7.2016
     6.00%
      5.75%
     6.25%
      18.0%
   1.1.2017
     6.00%
      6.00%
     6.50%
      18.5%
 
טואול - בניית אתרים