הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתיטבלאות מידע בנושאים:
שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2024
שווי שימוש ברכב לשנת המס 2024
נתוני מיסים נוספים לשנת 2024


שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2024

 מדרגות מס אחוז המס
שקלים לחודש
                  1 10  7,010
               2 14  10,060
               3 20  16,150
               4 31 22,440
               5 35 46,690
               6 47  מעל כל שקל נוסף
              7 50
* מס נוסף מעל 58,190
 * יחיד חייב במס נוסף של 3% על חלק ההכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל


חזרה 


שווי שימוש ברכב לשנת 2024

רכב קבוצה
שווי שימוש
1 3,040
2 3,300
3 4,240
4 5,090
5 7,040
6 9,130
7 11,740
 אופנוע L3 1,010

 

 יש לבדוק סכומים וחישוב ועדכונים באתר מס הכנסה 
 רכב שנרשם לראשונה מיום 1.1.2010ואילן, שווי השימוש לגביו
 חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור
 תקרת מחיר מתואם לצרכן: 563,790 ש"ח.
 הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברדי )*: 540 ש"ח.
 הפחתה משווי שימוש לרכב פלאג-אין *: 1,090 ש"ח
 הפחתה משווי לרכב חשמלי * 1,310 ש"ח.
  * הוראת שעה עד ליום 31.12.2025
 קישור סימולטור מס הכנסה לחישוב שווי רכב


 חזרה 


נתוני מיסים נוספים לשנת 2024

פרטים שקלים לחודש
שווי נקודות זיכוי 242
שווי שימוש טלפון נייד 115
 תקרת פיצויים פטורים 13,310

תמורת תקרה למגורים פטורה עד

5,654
מתנות בשל קשר עסקי 240

 חזרה 
 
 
logo בניית אתרים