הנהלת חשבונות

הכנת משכורות

מס הכנסה

יעוץ מס

דוח רווח והפסד

דוח שנתי


טבלאות מידע בנושאים:
שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2023
שווי שימוש ברכב לשנת המס 2023
נתוני מיסים נוספים לשנת 2023


שיעורי המס מיגיעה אישית לשנת 2023

 מדרגות מס אחוז המס
שקלים לחודש
                  1 10  6.790
               2 14  9,730
               3 20  15,620
               4 31 21,710
               5 35 45,180
               6 47  מעל כל שקל נוסף
              7 50
* מס נוסף מעל 58,190
 * יחיד חייב במס נוסף של 3% על חלק ההכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל


חזרה 


שווי שימוש ברכב לשנת 2023

רכב קבוצה
שווי שימוש
1 2,940
2 3,190
3 4,100
4 4,920
5 6,810
6 8,830
7 11,360
 אופנוע L3 980

 

 יש לבדוק סכומים וחישוב ועדכונים באתר מס הכנסה 
 רכב שנרשם לראשונה מיום 1.1.2010ואילן, שווי השימוש לגביו
 חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור
 תקרת מחיר מתואם לצרכן: 545,550 ש"ח.
 הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברדי )*: 530 ש"ח.
 הפחתה משווי שימוש לרכב פלאג-אין *: 1,500 ש"ח
 הפחתה משווי לרכב חשמלי * 1,260 ש"ח.
  * הוראת שעה עד ליום 31.12.2025
 קישור סימולטור מס הכנסה לחישוב שווי רכב


 חזרה 


נתוני מיסים נוספים לשנת 2023

פרטים שקלים לחודש
שווי נקודות זיכוי 235
שווי שימוש טלפון נייד 115
 תקרת פיצויים פטורים 13,310

תמורת תקרה למגורים פטורה עד

5,471
מתנות בשל קשר עסקי 230

 חזרה 
 
 
טואול - בניית אתרים